Thứ ba, ngày 28-03-2017
Công cụ làm việc cá nhân


Hiệp định Miễn thị thực giữa Việt Nam và Cô-lôm-bi-a chính thức có hiệu lực từ ngày 28/03/2012

MOFA-19/3/2012

Từ ngày 28/3/2012, Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa Cô-lôm-bi-a về miễn thị thực cho người mang hộ chiếu ngoại giao, hộ chiếu công vụ bắt đầu có hiệu lực.

Theo Hiệp định này, công dân của một Bên mang hộ chiếu ngoại giao hoặc hộ chiếu công vụ còn giá trị được miễn thị thực khi nhập cảnh, xuất cảnh, và quá cảnh với thời gian lưu trú không quá 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào lãnh thổ Bên kia.